THÔNG TIN TÀI KHOẢN #23

Thông tin Trên Ảnh

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#23
Liên Quân
GIÁ NICK: 50,000 VNĐ


Rank Bạc

Số Tướng 123

Trang Phục

Bậc Ngọc

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #23