THÔNG TIN TÀI KHOẢN #24

Thông tin Trên Ảnh

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#24
Liên Quân
GIÁ NICK: 50,000 VNĐ


Rank Bạc

Số Tướng 220

Trang Phục

Bậc Ngọc

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #24