Thành Viên

Số Dư: 0đ

Lịch sử giao dịch

ID Giao dịch Số tiền Mô tả Thời gian
#11108 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VINAPHONE Thành Công! 01/11 14:46
#11055 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ MOBIFONE Thành Công! 30/10 10:18
#10979 Nạp Thẻ +100,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 26/09 18:00
#10906 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 20/09 11:49
#10812 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 15/09 18:02
#10757 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 14/09 12:12
#10686 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 11/09 18:04
#10612 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 07/09 21:46