Thành Viên

Số Dư: 0đ

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Trạng Thái
17/11 23:29 VIETTEL 228231320351613 20000128631108 20,000đ

Thất Bại

01/11 14:45 VINAPHONE 23988072771367 51500484571537 20,000đ

Thành Công

01/11 13:59 VIETTEL 219427349368495 10009335400977 50,000đ

Thất Bại